იდენტობის თეორია. მე-4 ლექცია. სეკულარიზაციის და ანტი-სეკულარიზაციის მომხრეების დებატები მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში და 21-ე საუკუნის დასაწყისში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-04.

Description:
YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image

 

 

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.