სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე

Description:

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე, ნაწილი 1

YouTube Preview Image

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ვიდეო-პროექტი: ”იდენტობის პრობლემა: ავტორი და ტექსტი”, ზაზა ბურჭულაძე, ნაწილი 2

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.