საბჭოთა კავშირის ისტორია, ლექცია 4, ინდუსტრიალიზაცია, დიმიტრი ჯაფარიძე, Ilia State University, M’001-2-’01348

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.