სფერული ასტრონომია. ლექცია 4, ნაწილი 1. გიორგი რამიშვილი. Ilia State University, M004-2-04282

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.