უნივერსალური და რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 1, საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა. ნინო სარიშვილი, Ilia State University

Description:

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 1, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 2, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი  3, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 4, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.