ფრანგული ენის სინტაქსი.VI ლექცია. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Description:

ფრანგული ენის სინტაქსი.VI ლექცია. ნაწ I. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

YouTube Preview Image

ფრანგული ენის სინტაქსი.VI ლექცია. ნაწ II. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

YouTube Preview Image

ფრანგული ენის სინტაქსი.VI ლექცია. ნაწ III. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.