ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია6. ნაწილი1. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Description:
YouTube Preview Image

ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია6. ნაწილი1. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Be Sociable, Share!

Comments are closed.