ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია2. ნაწილი1. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Description:

ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია2. ნაწილი1. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

Be Sociable, Share!

Comments are closed.