ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 3 – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქალაქების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.