შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მოქმედი სამართლებრივი ნორმები, ლექცია 1, ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

Description:

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 1. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

YouTube Preview Image

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 2. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

YouTube Preview Image

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 3. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

YouTube Preview Image

 

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.