შესავალი განათლების კვლევაში, მე-3 და მე-4 ლექცია; ლელა ჩახაია, სოფო გორგოძე Ilia State University

Description:

შესავალი განათლების კვლევაში, მე-3 და მე-4 ლექცია, პირველი ნაწილი, ლელა  ჩახაია, სოფო გორგოძე Ilia State University

შესავალი განათლების კვლევაში, მე-3 და მე-4 ლექცია, მეორე ნაწილი, ლელა  ჩახაია, სოფო გორგოძე Ilia State University

შესავალი განათლების კვლევაში, მე-3 და მე-4 ლექცია, მესამე  ნაწილი, ლელა  ჩახაია, სოფო გორგოძე Ilia State University

შესავალი განათლების კვლევაში, მე-3 და მე-4 ლექცია, მეოთხე ნაწილი, ლელა  ჩახაია, სოფო გორგოძე Ilia State University

Be Sociable, Share!

Comments are closed.