შესავალი კურსი: ბუნების კანონების როლი ჩვენს ცხოვრებაში. ლექცია: გამოსხივების ბუნება. გიორგი დალაქიშვილი, Ilia State University

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.