შესავალი რომანისტიკაში, ქეთევან ჯაში, ლექცია 2(3), Ilia State University, Hum Rom Gen 101

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.