ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 3

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.