ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 1

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 2

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 3

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 4

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 5

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია8  ნააწილი 6

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.