ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 3

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 4

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 5

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია9 ნაწილი 6

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.