ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia State University

Description:

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 1

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 2

YouTube Preview Image

ჩრდილო კავკასიის ხალხის ისტორია და კულტურა.ლექცია 5 ნაწილი 3

YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.