ჰიდროდინამიკა და პლაზმის ფიზიკა. ლექცია 4. ნაწილი 2. დაგრიგალების დინამიკა. კელვინის თეორემა.

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.