”ქიმიის ისტორია”,ლექცია9, ნაწილი 3, ქეთევან კუპატაძე, ilia State University. INTRO NAT EL 115

Description:
YouTube Preview Image

”ქიმიის ისტორია”,ლექცია9, ნაწილი 3, ქეთევან კუპატაძე, ilia State University. INTRO NAT EL 115

Be Sociable, Share!

Comments are closed.