“ფრიდრიხ ჰაიეკი” – თენგიზ ვერულავა

Description:

თენგიზ ვერულავა – “ფრიდრიხ ჰაიეკი” (ნაწილი I)

YouTube Preview Image

***

ფრიდრიხ ჰაიეკი “გზა ბატონყმობისაკენ”

YouTube Preview Image

***
YouTube Preview Image

“ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები
YouTube Preview Image

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
  • Twitter

Post a Comment