ფრანგული ენის მორფოლოგია. I ლექცია. I ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUMFRA/LING101

Description:
Be Sociable, Share!

Comments are closed.