სოციალური ფსიქოლოგია, ნაწილი 2-3, რუსუდან მირცხულავა, Ilia State University SOC PSYC PSYC 102

Description:

 

სოციალური ფსიქოლოგია  და მომიჯნავე დისციპლინები

 

პრაქტიკული მეცადინეობა ცატარდება სემინარზე

საკითხავი ლიტერატურის სია მოგეწოდებათ შეხვედრაზე, ასევე იხილეთ სილაბუსში

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.