ქცევის ფიზიოლოგია, მე-5 ლექცია, ჰომეოსტაზი, მე-3 ნაწილი, მარიამ გოგიჩაძე Ilia State University NAT BIO EL 106

Description:
YouTube Preview Image

 

Be Sociable, Share!

Comments are closed.