ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. IIლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.