სიცილის ფენომენი. 11 ლექცია. კომიკურის რეალიზაციის შესაძებლობა ხელოვნების ცალკეულ სახეებში . ნაწილი 2. M008-2-08362. ლალი გვასალია. Ilia State University. lali gvasalia.

Description:
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.