ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 18 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული სოფლებისა და თავდაცვითი სისტემების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ქვემო ქართლის კლდის სოფლები განვითარებულ შუა საუკუნეებში. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment