ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 17. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის უდაბნო–მონასტრების სპეციფიკა ისტორიულ ხევში მდებარე ოქროს მამაწმინდის მონასტრის არქეოლოგიური კვლევა–ძიების შედეგების მიხედვით. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment