იდენტობის თეორია. მე-2 ლექცია. ანდერსონის და სმიტის თეორიები ნაციონალიზმის შესახებ. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-02.

Description:

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Comments (2)

  1. natia imerlishvili says:

    მოგესალმებით ბ-ნო გიგი,
    ნაციონალიზმის წარმოშობის იდეა რამდენად უნივერსალურია? შესაძლებელია თუ არა, რომ სხვადასხვა ქვეყნისთვის ნაციონალიზმის წარმოშობას სხვადასხვა თეორია დადებოდა საფუძვლად და მათ შორის ეს სამი ძირითადი თეორიაც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებულიყო სხვადასხვა ქვეყნებში? საქართველოში ნაციონალიზმის წარმოშობას ამ თეორიებიდან რომელი შეესაბამება ყველაზე მეტად?
    დიდი მადლობა

  2. Gigi Tevzadze says:

    შესაძლებელია. ანდერსონის თეორია უფრო აშშ-ს პრეცენდენტიდან ამოდის, სმიტის – ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპულიდან, ხოლო გელნერი – აღმოსავლეთ ევროპულიდან. საქართველოს ყველაზე უფრო გელნერის თეორია შეესაბამება. ნაციონალიზმი უფრო ფართო უნივერსალური პროცესის – დიდი იდენტობის წარმოქმნის პროცესის ნაწილია. ამის შესახებ – შემდეგ ლექციებში.

Post a Comment