იდენტობის თეორია. მე-8 ლექცია. ეროვნული იდეოლოგიის საზღვრები შუა საუკუნეების და ახალი დროის საქართველოში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-08.

Description:

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment