სოციალური ფსიქოლოგია, ნაწილი 1, რუსუდან მირცხულავა, Ilia State University SOC PSYC PSYC 102

Description:

სოციალური ფსიქოლოგიის საგანი და მისი ინტერესების სფერო

საკითხავი ლიტერატურა წარმოდგენილი იქნება სემინარზე

ლექციის პრაქტიკუმი და სასემინარო მუშაობა შედგება სტუდენტებთან შეხვედრის დროს

Be Sociable, Share!

Post a Comment