კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია და კვლევა. კულტურული ევოლუციონიზმი 1.5. ქეთევან გურჩიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ilia State University. M001-2-01408

Description:
Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. Ketevan Gurchiani says:

    In this lecture parts of videos and pictures, taken by others are thankfully used. In case of objection they will be removed.

Post a Comment