ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 8 – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქრისტიანული ტაძრებისა და მონასტრების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment