დემოგრაფიის საფუძვლები. I ლექცია. დემოგრაფია როგორ მეცნიერება. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფიის სპეციალიზაცია. დემოგრაფიული შემთხვევა, პროცესი და მდგომარეობა.

Be Sociable, Share!

Post a Comment