ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 6 – ადრეული შუა საუკუნეების არქეოლოგიურად შესწავლილი სამარხეული ძეგლები საქართველოსა და მეზობელ ქრისტიანულ რეგიონებში. ამ ტიპის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევის სპეციფიკა და მეთოდოლოგია. დაკრძალვის წესები ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოში. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment