როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; I ლექცია, I ნაწილი, შესავალი სტატისტიკაში. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment