ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 4 – ბიზანტიური და ქრისტიანული აღმოსავლეთის მონასტიციზმის ცენტრების წარმოშობის ისტორია, მათი სტრუქტურისა და განვითარების ეტაპები იდეურ–პოლიტიკური საფუძვლების ცვლილებასთან ერთად. ამ სამონასტრო ორგანიზაციების არქეოლოგიური კვლევის ისტორია და ძირითადი შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment