როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; X ლექცია, I ნაწილი, სტანდარტული გადახრა და სტანდარტიზაცია. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment