როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; VI ლექცია, III ნაწილი, რაოდენობრივი მონაცემების გაფანტულობის გაზომვა. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment