როგორ გამოვიყენოთ სტატისტიკა; VII ლექცია, I ნაწილი, შემთხვევითი ხდომილობების მოდელირება. ნიკა მაღლაფერიძე. Ilia State University. INTRO SOCEDU EL 107

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment