დემოგრაფიის საფუძვლები. IX ლექცია. მოსახლეობის აღწარმოება. ქორწინება. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

მოსახლეობის აღწარმოება; მოსახლეობის აღწარმოების მაჩვენებლები; მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმი; ქორწინებასთან დაკვშირებული ცნებები; ქორწინების მაჩვენაბლები

Be Sociable, Share!

Post a Comment