დემოგრაფიის საფუძვლები. V ლექცია. გარე მიგრაციის თეორიები. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

ეკონომიკური მიდგომა; მიგრაციის ნეოკლასიკური თეორია; მიგრაციის ახალი ეკონომიკა; ოჯახური მიგრაცია და მიგრაციის სელექციურობა; ორმაგი შრომითი ბაზრის თეორია. მსოფლიო სისტემების თეორია; სოციოლოგიური მიდგომა; მიგრაციული გადასვლა; პოლიტიკური მეცნიერების წვლილი; სისტემური მიდგომა.

Be Sociable, Share!

Post a Comment