დემოგრაფიის საფუძვლები. VIII ლექცია. მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა; მოკვდაობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ევოლუცია; მოკვდაობის დონის მაჩვენებლები; მოკვდაობა სიკვდილის მიზეზების მიხედვით

Be Sociable, Share!

Post a Comment