დემოგრაფიის საფუძვლები. X ლექცია. ოჯახი. ქორწინების შეწყვეტა. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

ოჯახი; ოჯახთან დაკავშირებული ცნებები; განქორწინება და განქორწინების მაჩვენებლები; დაქვრივება და დაქვრივების მაჩვენებლები

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment