დემოგრაფიის საფუძვლები. XI ლექცია. მოსახლეობის მიგრაცია. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

მოსახლეობის მიგრაცია; მოსახლეობის მიგრაციის ისტორია; მიგრაციის ძირითადი მაჩვენებლები

Be Sociable, Share!

Post a Comment