დემოგრაფიის საფუძვლები. XII ლექცია. დემოგრაფიული პროგნოზი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფიული პროგნოზი; დემოგრაფიული პროგნოზის არსი; დემოგრაფიული პროგნოზის კონკრეტული მაგალითები

Be Sociable, Share!

Post a Comment