დემოგრაფიის საფუძვლები. XV ლექცია. დემოგრაფიული პოლიტიკა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 113

Description:

დემოგრაფიული პოლიტიკა; სახელმწიფო ერთიანი დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის ორგანიზაცია-მართვა; დემოგრაფიული პოლიტიკის მსოფლიო გამოცდილება

Be Sociable, Share!

Post a Comment