კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია და კვლევა. 4.1. ფუნქციონალიზმი 2: მალინოვსკი. ქეთი გურჩიანი Ilia State University ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. M001-2-01408

Description:
Be Sociable, Share!

Comments (1)

  1. Ketevan Gurchiani says:

    In this lecture parts of videos and pictures, taken by others are thankfully used. In case of objection they will be removed.

Post a Comment