მექანიკა – ლექცია 2 – ნაწილი 2 – წრფივი მოძრაობა – ანდრია როგავა – Ilia State University – PHYS – PHYS – 101

Description:

ანდრია როგავას საბაკალავრო კურსის “მექანიკა” მეორე ლექციის – “წრფივი მოძრაობა” – მეორე ნაწილი.

Be Sociable, Share!

Post a Comment