ბიზნესის კვლევის მეთოდები, ლექცია 3, ნაწილი 1, კვლევითი პროცესი, დიმიტრი ჯაფარიძე, Ilia State University,D02-2-20301

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment