მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 1.DBMS1. სილაბუსის მოკლე მიმოხილვა. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment